Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Kören Vocales historia

Vallentuna församling fick sin första kyrkokör 1938. Organisten Holger Hovmark, som börjat arbeta i Vallentuna 1935, var de första åren engagerad i Hembygdskören. Några år senare bildade han dock en separat kyrkokör vars medlemmar till stor del kom från hembygdskören. Under 50-talet hade kören mellan 30 och 40 medlemmar. I sin helhet framträdde kören vid de stora helgerna och man gav också konserter i andra Stockholmskyrkor.

På 60-talet blir musikgudstjänsterna ett nytt inslag i verksamheten. Verk av Bach, Roman, Händel mfl. framförs. Bland annat sjunger man Schütz ”Jesu sju ord på korset” vid flera tillfällen. Även 70-talet präglas av många musikgudstjänster med stort och varierande innehåll.

Kyrkokören är mycket aktiv under 80-talet och sjunger vid ca 20 tillfällen per år. 1984 framförs Mozarts ”Requiem” tillsammans med Hässelby kyrkokör.

1987 tillträdde vår nuvarande körledare, Leif Johansson, posten som organist i Vallentuna. Ambitionsnivån höjdes gradvis. Allt oftare framfördes stora verk med orkester under 90-talet och början av 2000-talet.

Några av de verk som framförts i Vallentuna kyrka med Vocalesunder Leifs ledning:
Requiem, Mozart.- Lobgesang, Mendelsohn.
Johannespassionen, JS Bach. - Förklädd Gud, Lars Erik Larsson.
Juloratoriet, JS Bach. - Sacred Concert, Ellington.
Messias, Händel. - Mässa, Leif Johansson.
Skapelsen, Haydn. - Elias, Mendelsohn.

Dessutom har operan "Inga i Snåttsta" Av Leif Johansson (musik) och Maria Noreborg (libretto) framförts på Vallentuna teater vid fyra föreställningar år 2000.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument