Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Musik & Körsång - Young Voices

Young Voices

Young Voices är en kör som vänder sig till ungdomar mellan ca 15-25 år. Kören övar på torsdagkvällar kl 19.00-20.30 i Klockargården (mitt emot Vallentuna kyrka).

Kören sjunger mest gospel, pop och visor, men även en mer traditionell repertoar kan förekomma. Vid något/några tillfälle per termin medverkar kören på någon konsert och eller gudstjänster.

Körens planering är nära knuten till SKU’s (Svenska kyrkans unga) verksamhet.

Vill du vara med – kontakta körledaren Anders Henriksson.

Anders Henriksson,
körledare och musiker
Tfn: 08-511 862 61
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument