Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Pärlan

Pärlan - Heltidsförskola

Förskolan Pärlan drivs av Svenska kyrkan
i Vallentuna församling.

Utifrån vår kristna profilering vill vi att barnen ska ta del av våra kristna värderingar. Vår vision är att med små barngrupper och hög personaltäthet erbjuda barnen en god omvårdnad,med en väl planerad och anpassad pedagogik i enlighet med läroplanen (läroplan för förskolan Lpfö98).

Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98).

I den gamla prästgården får barnen vara i en unik, trygg
och stimulerande miljö med närhet till kyrka och natur.
Den fantastiska trädgården ger möjlighet till lek och rörelser.

Vi ser leken som en viktig del av verksamheten.
I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation,
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga
att samarbeta och lösa problem.

Marcia Almstrand, förskolechef
Tfn: 08-511 862 54

Pärlans mailadress:
vallentuna.forskolanparlan
@svenskakyrkan.se

Välkommen till Pärlan
- folder

Anmälan sker via http://skolval.vallentuna.se

Rutiner vid klagomål Pärlans förskola

Taxa, regler och riktlinjer 
för förskola och fritidshem
i Vallentuna kommun

Likabehandlingsplan Pärlan 2016-2017

Resultat- och analysrapport Pärlan 2015-2016

Vi arbetar för och med miljön

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument