Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Pilgrim Valletnuna Frösundagården

Pilgrim Vallentuna - välkommen att vandra

Bilden visar från vänster: S:t Olofs kapell, Frösunda kyrka och Frösundagården, vårt pilgrimscenter.

Aktuella vandringar:
Klicka på Vandringskalendarium i spalten till vänster

 

”Om de tiger kommer stenarna att ropa”

”Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänar”. Björns sten har ropat ut sitt budskap i tusen år. Runstenen står strax nedanför Granby gård i norra Vallentuna. Den är spräckt och medfaren av ålder, väder och vind men buskapet står fast: Det är bara Guds nåd som kan frälsa en människa själ.

Människor har pilgrimsvandrat i alla tider och i alla religioner. Men från att ha handlat om vandringar till heliga mål eller som botgöring för att sona sina synder handlar den nutida pilgrimsrörelsen i Norden om att ge utrymme för sin andliga längtan, att få tid till eftertanke och reflektion.

Medan medlemssiffrorna i frikyrkorna och Svenska kyrkan dalar, blir pilgrimsvandrandet alltmer populärt. Den öppna formen både fysiskt och innehållsmässigt ger utrymme för de existentiella frågorna.

Pilgrim Vallentuna invigdes i augusti 2013 och består av tre uppmärkta leder: Inga-leden som är 19 km lång, Ulfs-leden som är 11 km och Livstens-leden som är 6 km. Alla lederna har namn efter människor som levde i trakten på 1000-talet och som omnämns på runstenar. Inga var en kraftfull kvinna, som också omnämns på en stor runhäll på Hillersjö på Svartsjölandet. Hällen ligger alldeles intill Hilleshögs kyrka. Inga flyttade från Hillersjö till Snottsta i Markim då hon gifte sig med Ragnfast. Paret fick en son, Gag. Men strax efter sonens födelse dör maken och sedan även sonen. Inga lät rista in sin historia på stenar och hällar som fortfarande finns kvar vid gården bara en kilometer norr om Markims kyrka.

Ulf, som gett namn åt en annan av lederna, är en riktig råbarkad viking. Av stenarna kan vi utläsa att han deltog i tre plundringståg till England. Men vi vet också att han på sin ålderdom lät rista in en av de allra vackraste runstensbönerna till minne av sin gode vän, Ulf i Skålhamra: ”Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ, förläne honom ljus och paradis.”

Livstens minne dammades – bokstavligen - av i början av 1920-talet då några pojkar lekte i skogen och åkte kana på berghällar. Under mossan hittades Livstens ristning där han berättar att han byggt broar till själabot för sig och sin hustru Ingerun och sina söner Jorund, Nikulas och Luden.

Att gå någon av Pilgrim Vallentunas leder är formligen att gå i fotspåren av de första kristna i bygden. De är frimodiga med sin nya tro och tecknar ner den långt innan det finns kyrkor eller ens en tillstymmelse till svensk bibelöversättning.

Lederna förmedlar både natur, kultur och andlighet. Stigarna och vägarna går genom en kulturbygd som föreslagits till FN:s världsarvslista. Bystrukturen är oförändrad sedan vikingatiden. I dikesrenarna, i hagarna och på de många gravfälten, som tidigare fanns i anslutning till varje gård, växer blåsippor, backsippor, gullvivor, brudbröd, Jungfru Marie nycklar, kattfot, jungfrulin och till och med den av Naturskyddsföreningen rödlistade fältgentiana.

Eftersom en stor del av lederna går på befintlig väg eller skogsväg kan de också brukas av personer som är rullstolsburna. Organiserade vandringar för rullstolsburna hölls under sommaren 2014 och kommer också att hållas 2015, liksom anpassade vandringar för hörselskadade och synskadade. För de sistnämna erbjuds tolkar och utbildade ledsagare.

Faktaruta:

Pilgrim Vallentuna är ett samverkansprojekt mellan kyrka, kommun och föreningsliv med projektstöd från Jordbruksverket. Vallentunas Kristna Råd står bakom projektet, liksom Hembygdsföreningarna i Vallentuna, Markim, Orkesta och Försunda samt Naturskyddsföreningen i Vallentuna.

Under vandringssäsongen är pilgrimsgården i Frösunda öppen varje lördag från april till oktober 10.15 - 13.00. Organiserade vandringar hålls i regel varje helg under vandringssäsongen. Grupper, skolklasser, församlingar och organisationer kan beställa egna vandringar med ledare. Konferenslokaler och catering finns.

Eva Cronsioe
Pilgrimskaplan samt samordnare för ideella krafter.
Tfn: 08-511 862 38

Verksamhetsansvarig (adm) för
Pilgrim Vallentuna
Mia Andersson

Pilgrimsutvecklare samt
Samordnare för Vallentuna
Ekumeniska Pilgrimsnätverk:
Majken Öst-söderlund
Tfn: 08-511 862 65
 

Vi finns även på Facebook!

Pilgrimscafé i Frösundagården:
Lördagar 10.15-13.00,
1 april - 17 juni (OBS cafét är inte öppet lördag 20 maj, vi hälsar välkommen till Runrikets dag i Vallentuna)
samt 5 augusti - 28 oktober 2017.
Under öppettiderna hålls en enkel middagsbön i S:t Olofs kapell varje lördag kl 11.45.
Opening hours: The Pilgrimage Center at Frösundagården is open Saturdays 10.15 am - 13.00 pm 1/4-17/6, 5/8-28/10.

Marias händer är nu på plats i Pilgrimskapellet!

Pilgrimskartor:

Pilgrimskartor på svenska finns även att hämta i brevlådor utanför Markims, Orkesta och Frösunda kyrkor, på Frösunda stationshus, vid Lindholmens station, i Frösundagården, på Hökeriet, i Mathiasgården samt på Kulturhuset/biblioteket i Vallentuna.

Pilgrimskarta på svenska

Deutsch - tysk översättning av pilgrimskartan
Bitte versehen Sie sich auch mit der schwedischen Karte, auf der die Wege eingezeichnet sind. Die deutsche Übersetzung enthält lediglich die schriftlichen Erläuterungen.

English - engelsk översättning av pilgrimskartan
Please bring the Swedish map along with you. The translation is only an explanation in English and as such a complement to the map.

Español - spansk översättning av pilgrimskartan
Por favor,  lleva contigo tambien el mapa en sueco. Lo traducido al español es sólo un complemento al mapa en sueco

Suomi - finsk översättning av pilgrimskartan
Ole hyvä ja ota myös ruotsinkielinen kartta. Suomenkielinen käännös on ruotsinkielisen kartan lisäosa.

Francaise - Pèlerinage à Vallentuna - fransk översättning av pilgrimskartan

Här hittar du pilgrimsvandringar
i Stockholm med kalendarium

Pilgrim Vallentunas eget pilgrimsmärke är hämtat från Björns runsten vid Frösunda kyrka

Runfakta:
Här kan du hitta alla runstenar
i Vallentuna

Lederna är gjorda för att kunna nås med Roslagsbanans Kårsta-linje. Under sommaren 2017 är Roslagsbanan ersatt med buss 27A. För tidtabell se www.sl.se. Endera kan man gå från Frösunda till Lindholmens station, eller också kan man göra det omvända. Toaletter och papperskorgar finns vid kyrkorna och vid Granby.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument