Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Pilgrim - Vandra - Livstens-leden - St Olofs källa

Avfarten till Torsholma - S:t Olofs källa

Foto: Christian Grässer

Längs vägen strax innan avfarten till Torsholma syns ett betongrör. Det ser inte särskilt märkvärdigt ut, men det är den nyss nämnda S:t Olofs källa. Fast i folkmun kallas den ”Santorskällan”. Kanske den från början kallades Tors källa, men vid kristnandet blev den som många andra hedniska offerkällor istället helgade åt någon martyr eller ett helgon.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument