Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Ungdom - Äldre SKU

Äldre SKU

Äldre SKU är sammanhanget för dig som känner att du vuxit ur SKU och vill ha en lite äldre grupp att träffas i.

Vi är mellan 18-25 år och försöker hitta på saker utifrån våra egna förutsättningar, det kan vara tema- resor eller större utflykter som ger djupare insikt i den egna tron och i församlingens liv.

Sara Hellgren
ungdomspräst
Tfn: 08-511 862 42

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument