Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Ungdom - Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildningen är för dig som är 15 år och uppåt.

Ledarutbildningen är 1 år och utbildningspassen sker ungefär en gång per månad. Ledarutbildningen innehåller andaktsmetodik, ledarskap, lekmetodik, första hjälpen med hjärt & lungräddning, samtalsmetodik, Kyrkans tro & identitet, psykologi och friluftskunskap med kanothajk.

Alla som vill vara ledare i församlingens barn & konfirmandverksamhet behöver ha gått ledarutbildningen. Intresserad att delta i ledarutbildningen? Kontakta oss som är ansvariga för ledarutbildningen: Annica Engqvist och Ola Wasslund

Annica Engqvist,
församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 06

Ola Wasslund,
församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 11

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument