Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Ungdom - Skolkyrkan Gymnasiet

Skolkyrkan Gymnasiet

Verksamhet för gymnasiet:

• Skolbesök varje vecka på för- eller eftermiddagarna
• Medverkan i temadagar, lektioner och andra projekt vid förfrågan
• Möjlighet till enskilda samtal för elever och personal

 

Sara Hellgren
ungdomspräst
Tfn: 08-511 862 42

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument