Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna

Vuxna

Vallentuna församling erbjuder många olika verksamheter för vuxna (se flikarna till vänster). Här finns t ex meditation och retreatverksamhet för den som främst söker stillhet och ro, föredrag och mötesplatser för samtal om existentella frågor för den som vill reflektera kring tro och liv, och studiegrupper för den som vill lära känna och fördjupa sig i den kristna tron. Vi erbjuder också både dop och konfirmation för vuxna.

Gudstjänster, Körsång, Familjerådgivning, Diakoni och Andrum hittar du under egna flikar i spalten till vänster.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Klicka här för att läsa mer om
Pilgrim Vallentuna


Ny verksamhet i Bällstaberg hösten 2017:
After work 
 - Alla är välkomna, oberoende om jobbet slutade för 10 miunuter sedan eller för 25 år sedan.
Fredagar med start 22/9 2017 kl 15-17. 
 

 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument