Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna

Vuxna

Vallentuna församling erbjuder många olika verksamheter för vuxna (se flikarna till vänster). Här finns t ex meditation och retreatverksamhet för den som främst söker stillhet och ro, föredrag och mötesplatser för samtal om existentella frågor för den som vill reflektera kring tro och liv, och studiegrupper för den som vill lära känna och fördjupa sig i den kristna tron. Vi erbjuder också både dop och konfirmation för vuxna.

Gudstjänster, Körsång, Familjerådgivning, Diakoni och Andrum hittar du under egna flikar i spalten till vänster.

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Klicka här för att läsa mer om
Pilgrim Vallentuna

Sommarcafé
Sommarens träffpunkt för dig som är hemma, 26/6 - 4/8, måndag - fredag kl 09.30-15.30.
Välkommen med eller utan barn (och barnbarn) för att fika och/eller leka en stund i Pärlans trädgård (gamla prästgården mitt emot Vallentuna kyrka) eller i Öppna förskolans lokaler i Mathiasgården.

 
Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument