Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
andlig vägledning

Andlig vägledning

Den andliga vägledningen i den spanske 1500-tals-mystikern Ignatius anda utgår ifrån att varje människa har en omedelbar erfarenhet av Gud, men att vi behöver öva oss i att känna igen Guds goda närvaro för att kunna leva i den. Genom andliga övningar där vi slår följe med Jesus Kristus genom både Bibeln och vår egen vardag, inbjuds vi att växa som människor. Målet är att allt mer komma till vår rätt som de unika personer Gud skapat oss att vara – i kärlek och tjänst för andra.

Vi möts i Mathiasgårdens Andaktsrum (1 tr ner)
följande onsdagkvällar våren 2017 kl 19.30
(direkt efter mässan kl 19.00)
15/2, 15/3, 12/4, 10/5 och 7/6

Ingen föranmälan behövs till onsdagkvällarna. 

För mer information, kontakta Eva Cronsioe.

Eva Cronsioe,
präst
Tfn: 08-511 862 38

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument