Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Föredrag

Föredrag - Vuxet växande

Föredrag som inspirerar, stöder och utmanar

Under våren 2017 erbjuder vi flera intressanta föredrag:
 

Söndag 15/1 kl 13.00-15.00 i Mathiasgården
"Martin Luthers bordssamtal"
Föredragshållare: Göran Agrell, präst i Svenska kyrkan och teol dr i Nya testamentets exegetik.

Söndag 12/2 kl 13.00-15.00 i Frösundagården och Frösunda kyrka
"Luther som själavårdare och psalmdiktare".
Föredragshållare: Göran Agrell, präst i Svenska kyrkan och teol dr i Nya testamentets exegetik. Medverkar gör även Leif Johansson, organist. 

Söndag 19/3 kl 13.00-15.00 i Orkesta kyrka
"Krav och måsten och en Luther på axeln"
Luthers svar på vår känsla av otillräcklighet.
Föredragshållare: prästerna Hanne Stichel och Eva Cronsioe

Söndag 23/4 kl 13.00-15.00 i Markims kyrka
”Vad varje människa borde veta om Gud - ett föredrag om Martin Luthers katekeser.”
Föredragshållare: Elias Eriksson, präst

Söndag 21/5  kl 13.00-15.00 i Mathiasgården/Vallentuna kyrka
"Vallentuna kyrkas runinskrifter"
Föredragshållare: Magnus Källström, runolog

Varmt välkommen!

Elias Eriksson
präst
Tfn: 08-511 862 62

(Johannes Söderqvist är föräldraledig och är tillbaka i september 2017)

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument