Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Föredrag

Föredrag - Vuxet växande

Föredrag som inspirerar, stöder och utmanar  - fritt inträde

Under hösten 2017 erbjuder vi flera intressanta föredrag:

Lördag 2/9 kl 14.00 i Frösunda kyrka
"Slut fred med naturen" 
Pilgrim Vallentuna arrangerar en pilgrimsvandring med start kl 10.30 vid Frösunda kyrka. Vandringsledare är Stefan Edman, biolog och författare. Efter vandringen föreläser Stefan Edman i Frösunda kyrka. För mer info kontakta Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65 . 

Söndag 10/9 kl 13.00 i Klockargården
"Helgelsens filosofi" - Om andlig träning i luthersk tradition.Föreläsare: Karin Johannesson, präst i Svenska kyrkan
och universitetslektor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.

Söndag 12/11 kl 13.00 i Mathiasgården
"Insamlingsprojekt Rumänien" 
Internationella gruppen i Vallentuna församling bjuder in till ett föredrag vid kyrkkaffet.
Föredragshållare: Tinde Carlbrand från kyrkokansliet i Uppsala.
För mer info kontakta Anders Sundberg, tfn: 08-511 862 24.

Söndag 19/11 kl 13.00 i Markims kyrka
"Och sedan då?" – om Uppsala möte, luthersk ortodoxi, de svenska bibelöversättningarna och Olaus Petri.
Föreläsare: Johannes Söderqvist

Söndag 17/12 kl 13.00 i Frösundagården
”Mot vidgade vyer” – om relationerna mellan lutherska och katolska kristna 500 år efter reformationen.
Föreläsare: Per Åkerlund, bokförläggare. 

Varmt välkommen!

Elias Eriksson
präst
Tfn: 08-511 862 62

(Johannes Söderqvist är föräldraledig och är tillbaka i september 2017)

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument