Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Lekmannakåren

Lekmannakåren

... en mötesplats för alla

Det är en glädje att vara med i samtal och ”bygga broar” för att nå varandra över gränser.

I Lekmannakåren, som är en lokal frivilligförening i Vallentuna inom Svenska Kyrkans Lekmannaförbund:
- arbetar vi för att i samarbete främja och vara aktiva i den kyrkliga verksamheten.
- gör vi  frivilliginsatser som en kyrkans förlängda arm i vår bygd,
  i vårt samhälle, t ex i gudstjänstgrupper.
- vill vi vara ett öppet hus med stöd av kvinnor och män,
  unga och äldre över generationsgränser.

Vi vill på vårt sätt omsätta i handling  församlingsinstruktionens program. Tillsammans med förtroendevalda i fyra Sockenråd, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, samt
ca 45 anställda.

Vill du veta mera om vår verksamhet eller fråga om något,
kontakta någon av oss i ledningsgruppen:

Jimmy Ullgren, ordförande, Tfn 08-511 713 52
Ove Larsson, vice ordförande, Tfn 08-511 775 86
Konstantina Mihaylova,  kassör, Tfn 070-640 23 51
Jan-Erik Forsberg, sekreterare, Tfn 08-511 716 74
Alf Sigling Tfn: 08-511 720 32
Göran Böling, Tfn: 08-510 126 54
Britt-Marie Ljungblom, Tfn 08-511 712 96
Anders Sundberg, Tfn: 08-511 862 24
Ulla Trolleryd Gyhlenius, Tfn: 08-511 719 84

Valberedning: Ineta Zigure (sammankallande), Åke T Carlestam
och Arne Karlsson.

Valda vid årsmötet 6/3 2016

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Träffar under hösten 2017:

Onsdag 27/9 kl 18.00 i Klockargården

Tisdag 17/10 kl 13.00 i Klockargården

Tisdag 7/11 kl 13.00 i Mathiasgården

Tisdag 5/12 kl 13.00 i Mathiasgården

Söndag 14/1 ca kl 12, (efter gudstjänsten) Grötfest i Mathiasgården

 

 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument