Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Leva vidare

Leva vidare - Självhjälpsgrupp

Leva Vidare

Inom det diakonala arbetet erbjuds även möjlighet att delta i en "Leva vidare-grupp". Varje termin, vår och höst, inbjuder vi till "leva vidare-grupp", där vi samtalar om sorg och saknad – men också om tankar och idéer som gör det lättare att just leva vidare för den som mist någon närstående.

För mer information kontakta diakonerna.

Du är inte ensam! Självhjälpsgrupp - en möjlighet för dig?

En självhjälpsgrupp är en grupp för samtal, där människor samlas för att dela sina erfarenheter. Det finns ingen ledare, men en igångsättare hjälper gruppen i starten. Temat för samtalen kan vara förluster av olika slag, naturliga livskriser, sjukdomar, anhörigrelationer och mycket annat.

Lagom gruppstorlek är fem-åtta deltagare som samlas längre eller kortare tid, beroende på behov och gruppens önskan. Deltagarna får vara anonyma och gruppen gör en överenskommelse om ett tystnadslöfte.

Självhjälpsgruppen bygger på tre förutsättningar: Demokrati, Frivillighet och Ömsesidighet.

Vi träffas onsdagar kl 17.00-18.00 i Klockargården.
Även anhöriga är välkomna.
För mer info kontakta Anders Sundberg.

Läs gärna artikeln ur församlingstidningens julnummer - klicka på länken här till höger.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument