Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
beskuren frälsarkrans

Livets pärlor - Frälsarkransen, kurs i höst

Livets pärlor - en ”konfakurs” för vuxna.
Start 5 september 2017 kl 18.30-21.00.

Blev du aldrig konfirmerad?
Eller kanske inte döpt?
Har du en gammal barnatro du vill ”damma av”
– eller bara testa om kristen tro är något för dej?

På kursen ”En väg till livsmod och tillit” få du möjlighet att öva dig i praktisk andlighet med hjälp av radbandet Livets Pärlor - Frälsarkransen, och vrida och vända på de stora livsfrågorna till-
sammans med andra intresserade vuxna. 

Inga förkunskaper behövs! 

För mer info och anmälan, kontakta Hanne Stichel: 
tfn: 08-511 862 23, mail: hanne.stichel@svenskakyrkan.se 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument