Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänster

Detta är en enkel och stillsam gudstjänst som passar för alla åldrar, unga och gamla, ovana och vana kyrkobesökare. Vi firar sinnesrogudstjänst en gång i månaden.

Sinnesrobönen är central i AA:s (anonyma alkoholister) rörelse och den finns också med sinnesrogudstjänsten både i början och slutet. Det centrala i denna form av gudstjänst är när någon missbrukare berättar om vad det var som fick  honom/henne att sluta med sitt missbruk. Efteråt finns det möjlighet för den som vill att stanna kvar och fika i kyrkan.

Välkommen följande söndagar kl 16.00 i Vallentuna kyrka:
Hösten 2017: 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden."

Anders Sundberg
diakon
Tfn: 08-511 862 24

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument