Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Själavård

Själavård - möjlighet till samtal

Enskilda samtal

Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få prata med någon som man inte har en relation till. Våra präster och diakoner erbjuder själavård/enskilda samtal under tystnadsplikt.
Samtliga präster har även absolut tystnadsplikt.
Ingen registrering förekommer, det kostar inget och du behöver inte heller vara troende kristen för att vända dig till en präst/diakon.
Här är varje enskild individ viktig med sin egen livsberättelse.

För mer information kontakta församlingsexpeditionen eller någon av nedanstående:

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde
Elias Eriksson, präst
Eva Cronsioe, präst
Hanne Stichel, präst
Johannes Söderqvist, präst
Michael Linder, präst
Sara Hellgren, präst
Simon Renöfält, präst
Anders Sundberg, diakon

Behöver du komma i kontakt med en präst på kvälls-
eller nattetid (21.00 - 06.00) var god ring jourhavande präst
på telefon 112.

Församlingen kan även erbjuda familjerådgiving. Familjerådgivaren Mats Enelius kan du nå på telefon: 08-511 862 36. Välkommen att ta kontakt för samtal, par eller enskilt.

Diakonikonsulent Maywor Åkerman, barn & familj, (även ordinerad pastor i Equmeniakyrkan), tar även emot enskilda samtal. Maywor Åkerman kan du nå på telefon: 08-511 862 03. Välkommen.
 

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument