Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Verksamhet - Vuxna - Syföreningar

Syföreningar

Syföreningen i Vallentuna
Vi träffas regelbundet på tisdagar kl 13.00, jämna veckor i Klockargården. På våra träffar handarbetar vi, dricker kaffe och har trevligt tillsammans. Vid varje sammankomst får vi besök av en präst eller diakon som håller en kort andakt med oss. Resultatet av vårt arbete säljer vi på auktioner vid de årliga höst/jul-basarerna och pengarna som vi får in skänker vi vidare till olika välgörande ändamål. Vi arbetar även med textilhantverk som utsmyckar våra kyrkor, vi har sytt dopklänningar, altardukar med mera. Till församlingshemmet har vi sytt gardiner och dukar samt vävt bordlöpare. Vi samarbetar även med andra verksamheter, t ex vid Fasteinsamlingen, våffelbruk, kyrkkaffen. Varje vår gör vi en resa tillsammans.

Syföreningen i Markim

Vi träffas vanligen den första torsdagen i månaden i Markims församlingshus. På våra träffar handarbetar vi, dricker kaffe och har trevligt tillsammans. Resultatet av vårt arbete säljer vi på julauktionen och pengarna som vi får in skänker vi vidare till olika välgörande ändamål.
 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Vallentuna syförening:
Britt-Marie Ljungblom,
Tfn: 08-511 712 96

Markims syförening
Marie Engstedt,
Tfn: 08-512 406 78
Gudrun Johansson,
Tfn 08-512 403 93

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument