Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny
Så styrs församlingen

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation.
Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år.Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt. Valbar till förtroendeposter är man vid 18 års ålder.

Resultat i Kyrkovalet 2013:

Klicka här för att se resultatet i Vallentuna församling:
Slutgiltigt valresultat i kyrkovalet 2013.pdf

Här hittar du valresultatet för Stockholms stift - Stiftsfullmäktige

Och här är resultatet av valet till Kyrkomötet

Vallentuna kommun omfattar två församlingar.
Den östra delen av kommunen tillhör  Össeby församling som består av Össeby-Garn, Angarn, Kårsta och Vada.

Den västra delen av kommunen tillhör Vallentuna församling som består av Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

Protokoll från samtliga nämnder finns att tillgå på församlingsexpeditionen

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Här kan du läsa Kyrkoordningen 

Interna dokument

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument