Bakgrund vänster Bakgrund höger
Meny

Att göra Kristus synlig

Vallentuna församling har en rik verksamhet för alla åldrar.
Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva Diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike breds ut och att skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.

Vallentuna församling | Kyrkvägen 4 | 186 30 Vallentuna | 08-511 862 00 | vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna
08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Interna dokument